CGECGE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL YÖNETİM DEĞERLENDİRME MERKEZİ

CGE Türkiye, 30 yılı aşan birikim ve deneyimi sayesinde günümüz iş dünyasında yenilikçi bir yaklaşıma sahip, 

•Yönetim kurullarının

•Kurum kültürünün

•Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik seviyelerinin

•Çalışanların

•Yasalara uyumun

•İş süreçlerinin

•Organizasyonun

•Risklerin

ayrıntılı analizi için geliştirilmiş değerlendirme araçları ve içerikleri sunmak üzere yapılandırılmış uluslararası kullanıma açık güvenli bir değerlendirme merkezidir.

Dijital dönüşümün hızlı olduğu bu çağda, şirketlerin günümüz teknolojilerine adapte edebilecekleri araç ve destekler ile ihtiyacı olan bilgi ve sistemi hayata geçirecek, işverenlere ve şirket yöneticilerine esneklik kazandıracak CGE Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi nitelikli uzmanlık bilgisi ve yapay zeka tabanlı online değerlendirme araçları ile kuruluşların gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar. 

Güvenilir online değerlendirme ve raporlama alt yapısı ile CGE portalı;

CGE portalı

  • Hazır Sorular
  • Kuruma özel soru geliştirme, mevcut soruları değiştirme veya havuzdan yeni soru seçebilme
  • Gelişmiş Değerlendirme Metodolojisi
  • CGE Web Evidence ve CGE Document Evidence Araçları ile Kanıt Toplama, Değerlendirme, Haber ve Doküman Analizi ve Skorlarla İlişkilendirme
  • Sektörel Kıyaslama ve Yıllara Göre Trend Takibi 
  • Değerlendirme Bitiminde Saniyeler İçinde Gelişmiş Bir Değerlendirme Raporu
  • Güvenilir Karar Destek Sistemi ile

kurumunuzun marka itibarının artmasına  ve sürdürülebilir büyümesine hizmet verir.

 

Objektif bir yaklaşım ile derinlemesine analiz imkanı veren değerlendirmeler gelişim alanlarınızı öncelikli olarak belirler, gelişiminizi izlemenize yardımcı olur ve karar alma süreçlerinize katkıda bulunur.

Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Değerlendirme

İle Daha Güvenilir ve Değerli Markalar!

Yönetim Kurulu Değerlendirme

Başarılı Yönetim Kurulu, Sürdürülebilir Değerli Markalar!

Kurumsal Kapasite Değerlendirme

Sürdürülebilir Rekabet Gücü, Üretim ve Hizmet için Kurumsal Kapasitenizi Ölçün ve Geliştirin!

İnsan Kaynakları Değerlendirme

Mutlu ve Bağlı Çalışanlar, Mutlu Markalar!

Risk Değerlendirme

Riskinizi Yönetin, Fırsatları Yakalayın!

Teknoloji Değerlendirme

Teknolojinin Gücü ile İşinizin Rekabet Gücünü Artırın, Geride Kalmayın!

Danışman Desteği

CGE'nin Her Ürün Grubunda Deneyimli Danışmanları ile Raporların Detaylandırılmasında İşbirliği Yapın!

Kendi Anketini Oluştur

Tasarladığınız Anketleri Hızla, En Objektif Şekilde ve En Uygun Maliyetle Uygulamaya Geçirin, Kişisel Verileri Koruma Altına Alın!

CGE Kurumsal Yönetim

 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Değerlendirme

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve  Endeksi kuruluşunuzun gücünü uluslararası yatırımcılar, finansal kurumlar ve tüm paydaşlarınıza gösterir, her yıl gelişim trendinizi izler ve kurumunuz rekabet gücünün artmasına katkı sağlar.

CGE Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik endeks puanınız, kurumsal yönetim yetkinliğinizin gelişmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum için yapacağınız faaliyetler için de planlama yapmanıza olanak sağlar.

Ürünler

CGE Kurumsal Yönetim ŞablonlarCGE Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu Değerlendirme

Yönetim kurulu değerlendirmesi; yönetim kurulu faaliyetlerinin hesap verebilirliğini, yasalara, uluslararası kurallara ve standartlara uyumunu ve kurul faaliyetlerinin sağlamak üzere oluşturulmuş bir öz değerlendirme metodudur. 

CGE değerlendirme metodolojisi ve alt yapısı yönetim kurulunuzun performansı ve üyelerin, yetkinlik ve performansını ölçümleyerek yönetim kurulunun kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik prensiplerine uyumunu sağlamanıza yardımcı olur.

Ürünler

CGE Yönetim Kurulu Değerlendirme Şablonlar

CGE Kurumsal Kapasite Değerlendirme

Kurumsal Kapasite Değerlendirme

CGE kurumsal kapasite değerlendirme alanlarındaki ürünler kurumsal süreçlerinizin gelişmişlik düzeyini ölçer, yıllara göre gelişiminizi sektör firmaları ve diğer kuruluşlar ile kıyaslamak suretiyle ölçümler, sürekli gelişim için planlama yapma ve aksiyon alma fırsatları oluşturur.

Ürünler

CGE Kurumsal Kapasite Değerlendirme Şablonlar

CGE İnsan Kaynakları Değerlendirme

İnsan Kaynakları Değerlendirme

Yetkin ve sadık çalışanlar işin verimliliğini ve kalitesini artırmakta, yarattığı değer işinize, marka değerinize ve dolayısıyla müşteri sadakatine de yansımaktadır.

CGE Evaluation çalışanlar için en iyi iş yeri olmanıza imkan sağlayacak bir dizi değerlendirme aracı ile birlikte insan kaynakları yönetimi alanında da en yakın karar destek aracınız olur.

ÜrünlerCGE İnsan Kaynakları Değerlendirme ŞablonlarCGE Risk Değerlendirme Değerlendirme

 

 Risk Değerlendirme

CGE Evaluation'ın uluslararası risk yönetimi deneyimine sahip uzmanları tarafından geliştirilmiş değerlendirme metotları; kurumsal risk yönetimi başarı seviyenizi ölçümler ve sürekli gelişimi sağlamanıza destek olur, risklerinizi tanımlar, değerlendirir, iş sürekliliği risklerinizi tespit eder, her yıl risk yönetimi alanında gelişiminizi kontrol eder ve stratejilerinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

ÜrünlerCGE Risk Değerlendirme Şablonlar

CGE Teknoloji Değerlendirme

 

Teknoloji Değerlendirme

Teknoloji değerlendirmenin amacı kurumların; yenilikçi ürün geliştirme yetkinlikleri, Ar-Ge projelerinin yönetimi, üretimde yenilikçi teknolojileri ve adaptasyon yeteneği, bilgi teknolojileri yönetimi, iş süreçlerine ve kurumsal karar alma süreçlerine entegrasyonu, kaynakların teknoloji yönetiminde kaynak planlama başarısını ve nihayet teknolojik yönetim kültürünü ölçmek ve kurumun teknoloji yönetimindeki olgunluk düzeyini analiz ederek, güçlü ve gelişmeye açık yanları tespit etmektir.

ÜrünlerCGE Teknoloji Değerlendirme Şablonlar

CGE Danışman Desteği

 

Danışman Desteği

CGE Kurumsal Yönetim değerlendirme Merkezinden almış olduğunuz değerlendirme alanlarında uzman danışmanlarımızın desteği ile raporun yorumlanması veya daha detaylı bir yol haritası için;

İlgili müşterimiz yönetim ekipleri ile birebir görüşmeler yapılması

Mevcut sistem ve süreçler hakkında bilgi toplanması 

Raporun ve analizin son halinin verilerek ilgili değerlendirme alanında önceliklendirilmiş yol haritasının çıkartılması

Raporun ve yol haritasının üst yönetim ekiplerine sunulması 

konularında destek verir.

CGE Kendi Anketini Oluştur


Kendi Anketini Oluştur

CGE olarak belirlediğimiz ürünler dışında üyelerimizin araştırma yapmak istedikleri her konuda rahatlıkla ulaşabilecekleri, kullanıcı kolay bir anket alt yapısı hazırladık. Dünyanın her yerinde araştırma yapmanıza olanak sağlayan "kendi anketinizi oluşturun" ürün kategorimiz ile tasarlamaya başlayın, ya da ürünlerimizi kendi logonuz ile kullanın.

ÜrünlerCGE Kendi Anketini Oluştur Şablonlar

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım