• Yönetim kurulu yapısını değerlendirme
 • Yönetim kurulu ve komiteler performans değerlendirme
 • Her yıl performans gelişim trendinin takibi
 • Her yıl performans gelişiminin sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlarla kıyaslanması
 • Performans gelişimi için stratejik yol haritası oluşturma
 • 360 derece performans değerlendirme

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Yönetim Kurulu Performans Değerlendirme

Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim için Yüksek Performanslı Yönetim Kurulları!

Kurumlar "yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur". Bu tanımdan hareketle yönetim kurulu, şirket faaliyetlerine yön veren en yetkili organdır. Yönetim kurulu şirketin vizyon ve misyonundan başlamak üzere stratejisini, temel risk yönetimini, krizlere karşı hazırlıklı olmak üzere alınacak önlemleri, tüm paydaşlarla ilişkinin prensiplerini, kısacası şirketin sürdürülebilirliğini yöneten organdır.

Yönetim kurulunun yapısı, bağlı komiteler ile birlikte performansının değerlendirilmesi kurumsal yönetimin temel taşlarından birisidir. Yönetim kurulu faaliyetlerini yerine getirirken bir bütün olarak kendi performansını, bağlı komitelerin ve üyelerinin ayrı ayrı performansını ve yetkinliklerini gözden geçirip değerlendirerek, yönetim kurulunun etkinliğini arttırabilir.

CGE "Yönetim Kurulu Performans Değerlendirme" metodolojisi ile;

 • Yönetim kurulu yapısının (üye sayısı, üye yetkinlikleri, üye çeşitliliği açısından) mevzuatlara ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu
 • Yönetim kuruluna bağlı komitelerin varlığını ve etkinliğini
 • Kurul stratejileri ile kurum stratejilerinin uyumunu
 • Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konularındaki odaklarını ne kadar yüksek bir performans ile yönettiklerini ölçümleyecek, sürekli gelişim ve artan performans için bir yol haritasına sahip olacaksınız.

CGE yönetim kurulunuza her yıl performans gelişimini takip etme, performansınızı diğer kuruluşlar ve sektör kuruluşları ile kıyaslama, yeni gelişim hedefleri ve ölçüm kriterleri koyma ve takip etme konusunda alt yapı ve metodoloji sunmaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirme ile;

 • Sürdürülebilir bir kuruluş olduğunuzu paydaşlarınıza kanıtlayacaksınız,
 • Yatırımcılar açısından daha güvenilir bir kurum olacaksınız, cazibeniz artacak,
 • Yeni ve yenilikçi yatırım ve iş birliklerine daha hızlı ulaşacaksınız,
 • Uluslararası sermaye piyasalarında güvenirliğiniz artacak,
 • Kurumun borsaya kote olma yetkinliği artacak,
 • Yasa ve standartlara uyum en üst düzeyde sağlanacak,
 • YK üyelerinin ve komitelerin performans ve yetkinlikleri sürekli gelişecektir.

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım