• Başarı puanı ile endeks oluşturma
  • 5 yıllık trend takibi ile gelişimi izleme
  • Sektör ve diğer kurumlar ile kıyaslama
  • Danışman yorumu ile gelişim yol haritası
  • Yenilikçilik yeteneğinizi kanıtlama

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

İnovasyon ve Teknoloji Olgunluk Değerlendirme

Yenilikçi Özellikleriniz ile Rekabette Farklılaşın! Sürekli Gelişim İçin Ölçün!

İşletmelerin inovasyon yeteneği, farklı kavramların birleşiminden oluşur. Söz konusu yeteneğin ortaya çıkmasında; bir taraftan analiz, planlama, değerlendirme ve seçme gibi analitik süreçlerin yürütülmesi gerekli iken diğer taraftan çalışanların gönüllü ve etkili katılımının sağlanması gibi sosyal etkenlerin varlığı önemli rol oynamaktadır.    Tüm işletme faaliyetlerinde olduğu gibi “İnovasyon”a ilişkin işlemler de; stratejik önceliklere göre planlanmalı, mümkün olan en çeşitli kaynaklar kullanılmalı ve elde edilen çıktıların kalıcı olmasına özen gösterilmelidir.

Giderek zorlaşan iş ortamında rekabetçi olabilmek adına;

  • İşimizle ilgili önemli teknolojiler nelerdir?
  • Bu teknolojileri, hangi kaynaklardan elde edebiliriz?
  • Hangi teknolojiyi alıp uzmanlaşmalı, hangi teknolojiyi dış kaynak ile kullanımda tutmalıyız?
  • Kısa, orta ve uzun vadede hangi projeleri yapmalıyız? Bu projeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir?
  • Projeleri tasarlarken konu uzmanlarının sürece dahil edilmesi ile daha faydalı projeler tasarlayabilir miyiz? gibi soruların sistematik olarak cevaplanması gereklidir. 

İnovasyon, Ar-Ge ve Ürün Geliştirme gibi süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için kavramsal bir çerçevede çok boyutlu bir analiz kullanımınıza sunulmaktadır. 

 

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım