• Kuruma özel, kurum stratejileri ile uyumlu yetkinlik tanımları
  • Üye bazlı yetkinlik gelişimi trend takibi
  • Üye bazlı performans gelişimi trend takibi
  • 360 derece yetkinlik değerlendirme
  • Üye bazlı ve genel yetkinlik değerlendirme raporları
  • Üye katılım ve karar alma yetkinliğinde artış

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Yönetim Kurulu Üyeleri Yetkinlik Değerlendirme

Yetkinliği Yüksek Yönetim Kurulu Üye Profili ile Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirliğini ve Yatırımcılara Güvence Sağlayın!

Yönetim kurulunun yapısı, bağlı komiteler ile birlikte performansının değerlendirilmesi kurumsal yönetim prensiplerine uyumun temel taşlarından birisidir. Yönetim kurulu kurumun vizyon ve misyonundan başlamak üzere stratejisini, temel risk yönetimini, krizlere karşı hazırlıklı olmak üzere alınacak önlemleri, tüm paydaşlarla ilişkinin prensiplerini, kısacası kurumsal sürdürülebilirliği yöneten organdır.

Kurumsal yönetim prensipleri ve yatırımcılar açısından yönetim kurullarının performansı, yönetim kurulu üye profili ve yetkinlikleri ile doğru orantılıdır. İş dünyasındaki hızlı değişim göz önüne alındığında, kuruluşlar giderek artan tehdit ve fırsatlar arasında kuruma uzmanlığı ile rehberlik yapacak daha çevik yönetim kurullarına ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle yönetim kurulu da doğru insan kaynağı sermayesine sahip olmak durumundadır. Yönetim kurulundaki beceri setleri, uzmanlık alanları ve gelecekteki yönetim kurulu başarı hedeflerine ilişkin yol haritası proaktif olarak geliştirilmelidir.

Yönetim kurulu üyelerinde olması gereken bilgi, beceri ve davranışsal göstergelerin doğru tanımlanması ve tanımlanacak yetkinlik göstergelerinin her yıl bağımsız bir değerlendirme aracı ile ölçümlenerek gelişim fırsatlarının raporlanması, yönetim kurulunun etkinliğini ve başarısını artıracaktır. Bu değerlendirme sonucunda üyelerin güçlü yetkinlik alanları ve yetkinlik gelişim alanları belirlenecektir. Bu suretle görev paylaşımı ve kişisel yetkinlik gelişimi planlaması daha kurumsal gelişim hedeflerine odaklı yapılabilecektir.

CGE tarafından geliştirilmiş yetkinlik değerlendirme metodolojisi ile;

  • Üye bazlı yetkinlik değerlendirme ve kişisel gelişim için yol haritası ve genel yetkinlik değerlendirme ve üyeler için genel gelişim alanlarına yönelik yol haritası temin edecek, yönetim kurulu performansının ve karar alma kalitesinin sürekli gelişimini sağlayacaksınız.
  • Üyelerin yetkinlik gelişimine yatırım yapabilecek, yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetkinlik alanlarını geliştireceksiniz.
  • Her yıl gözden geçirme ile kişisel gelişim ve bu gelişimin yönetim kurulu performansına etkisini beş yıl boyunca takip edebileceksiniz.
  • Yetkinliği yüksek yönetim kurulu üyeleri ile yatırımcılara, finans kuruluşlarına ve stratejik iş ortaklarınıza güvence sağlayacaksınız.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım