İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Karbon Ayakizi Raporlama - CGE Carbonmeter

Kuruluşunuzun, Tesislerinizin Karbon Ayakizini  CGE Carbonmeter ile Ölçün, Raporlayın!

CGE Carbonmeter, GHG Protokolü ile uyumlu olarak oluşturulmuş bir karbon ayak izi hesaplama ve raporlama aracıdır ve Kapsam 1-2-3’e göre rapor hazırlamaktadır.

SGE (Sera Gazı Emisyon)  hesaplamasında aşağıdaki faktörler kullanılmıştır;

 • DEFRA tarafından yayınlanan 2021 SGE emisyon faktörleri,
 • Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2021 emisyon faktörleri,
 • Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi emisyon faktörleri,

Her yıl veya dönem içinde ve olması durumunda değişiklikler dikkate alınarak CGE Carbonmeter veri tabanındaki faktörler güncellenir.

Kuruluşunuz ve tüm tesislerininiz için ayrı ayrı ve konsolide raporları CGE Carbonmeter ile oluşturabilir, sonuçlarını saniyeler içerisinde görebilirsiniz. Her yıl yıllara göre veya belirlediğiniz periyotlara göre gelişiminizi izleyebilir, raporlayabilirsiniz.

CGE Carbonmeter’in  kullanımında kuruluş/firma tarafından:

 • Her bir kapsam için ayrı olmak üzere sera gazı emisyonu açısından kaynak tespiti yapılır,
 • Tespit edilen kaynaklar ile ilgili olarak aylık/yıllık istatistik, veri ve belgeleri toplanır,
 • Toplanan veriler, kapsam tanımlarına uygun olarak sisteme girilir ve kaynak belgeler yüklenir,
 • Girişi yapılan veriler doğrultusunda Kapsam 1, 2 ve 3 için rapor sistem tarafından oluşturulur,
 • Aylık raporlar sistemden dokümanları ile birlikte ne zaman istenirse indirilebilir,
 • Her periyotta kümüle rapor da görüntülenir ve bu doğrultuda politika oluşturulabilir ve aksiyon planlanabilir,
 • Aylar bazında kıyaslamaları da içeren yıllık rapor sistemden indirilir,
 • Yıllık olarak düzenli kullanıldığında, yıllara göre değişimi gösteren raporlar da sistemde oluşur ve indirilebilir,
 • Yıl sonunda kanıt dokümanları da içerecek şekilde genel rapor sistemden indirilebilir.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım